Miling Jenssen Svalastog 100 år - Vest-Telemark.no Miling Jenssen Svalastog 100 år - Vest-Telemark.no Miling Jenssen Svalastog 100 år - Vest-Telemark.no

Miling Jenssen Svalastog 100 år

Midtre Såtehov 3, Rauland

Biletkunstnaren Miling Jenssen Svalastog (1919-2004) kom til Rauland i 1943, og busette seg på Bøen i Austbø. Overgangen var nok stor for trondheimsjenta. På Bøen dreiv ho gardsbruk saman med mannen, Bjørn Svalastog.

Miling var biletkunstnar med veving med garn og filler som spesialitet. Ho var òg eit typisk organisasjonsmenneske, med ynskje om aktivitetar som samla bygdesamfunnet. Ho var ikkje med på så mange utstillingar, men vov mykje på oppdrag frå bedrifter og privatpersonar.

Miling Svalastog fikk i 1990 Statsstipend for eldre fortjente kunstnarar. Ho fekk Vinje kommunes kulturpris 1990 og kunstnarløn frå kommunen. Ved sida av fleire reisestipend, hadde ho Statens garantiinntekt for kunstnarar, frå dei starta til ho var 67 år.

I samband med hundreårsminne for Miling, blir det skipa til ein minne- og miniutstilling på Dyre Vaa-samlingane i Rauland 22-24 november 2019.

Det blir opning av utstillinga fredag kveld kl.19.00.

 

Opningstider for utstillinga:

Fredag 22. nov:  kl.19.00 - 21.00

Laurdag 23.nov: kl.11.00 - 17.00

Sundag 24.nov: kl.11.00 – 18.00

 

Laurdag 23.nov. kl.14.00 blir det lansering av årsskriftet for Rauland historielag på same stad. Ein av artiklane i årsskriftet, som blir presentert, er om Miling Svalastog.

Tilskipar: Privatpersonar i samarbeid med Vest-Telemark museum og Rauland historielag.

Alle datoar

Fredag 22. november – søndag 24. november:
Laurdag: 11.00 – 17.00

Fredag 22. november – søndag 24. november:
Fredag: 19.00 – 21.00

Fredag 22. november – søndag 24. november:
Søndag: 11.00 – 18.00

Kart over Midtre Såtehov 3, Rauland

Kontaktinformasjon

Tlf: 35069090
E-post: post@vtm.no