Kviss på Groven
© SMK

Kviss

Groven Camping

Siste kvissen i år med Folkeakademiet i Vinje. Kom aleine eller med venner. Lag på 6. Premie er pizza og gåvekort på Groven. Takk for i sumar. Takk for samarbeid med Groven Camping.

Kart over Groven Camping

Kontaktinformasjon

Tlf: 95897895
E-post: groven.camping@online.no

Tlf: 95897895
E-post: smk@vinje.kommune.no

Heimeside: http://groven.camping