Kviss på Groven
© SMK

kviss

Groven camping

Kviss med Folkeakademiet. 6 på kvart lag. Kom aleine eller saman med venner. Premier er pizza og gåvekort på Groven.I dag er det Ånund Høgset som har kvissen

Kart over Groven camping

Kontaktinformasjon

Tlf: 95897895
E-post: groven.camping@online.no

Tlf: 95897895
E-post: smk@vinje.kommune.no

Heimeside: http://groven.camping