Kaup og sal av bruka sportsutstyr

Vinjehuset

Vinje IL organiserer kaup/sal/byttedag av bruka sportsutstyr. Meld di interesse innan 10.nov om du ynskjer og selje noko så me får ein oversikt over interessa for arrangementet.

Organiserast av Vinje IL

Kart over Vinjehuset

Kontaktinformasjon

Tlf: 41477230
E-post: Ingrid.tveito@gmail.com