Basar, Sanitetslaget

Vinjehuset

Basar,
Kjøpe kaffe av huset
Ha med egne baka kaker

Organiserast av Vinje sanitetslag

Kart over Vinjehuset

Kontaktinformasjon

Tlf: 95812356
E-post: tove-v@outlook.com