Landinformasjonsseminar om Syria - Vest-Telemark.no
© IOM

Landinformasjonsseminar om Syria

Tokke kulturhus

Vil du vite meir om flyktningar frå Syria?

Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) kjem til Tokke for å halde landinformasjonsseminar om Syria.
Her får du blant anna høyre om bakgrunnen for at flyktningar kjem til Noreg, konfliktbildet i Syria i dag, kven som kjem til Noreg, kva forventningar dei har, og kulturelle forskjellar.
Seminaret vert halde på norsk.

Gratis, inga påmelding.
Velkomen!

Organiserast av Flyktningtenesta i Tokke kommune

Kart over Tokke kulturhus

Kontaktinformasjon

Tlf: 35075200
E-post: postmottak@tokke.kommune.no