Jolekonsert på Åmdals Verk - Vest-Telemark.no

Jolekonsert på Åmdals Verk

Åmdals Verk samfunnshus

Jolekonsert kl. 17.00-18.00 på samfunnshuset i Åmdals Verk, med Lina Haugholmen, Tor Helge Midtbø, Halvor Rui og Arne Bye!
Kr 100,- for vaksne over 16 år
Kr 50,- for born mellom 5 og 16
Born under 5 år gratis

Kontaktinformasjon