Tilbakemelding på arrangement

Her kan du rapportere feil eller mangler ved arrangement slik det visast på Vest-Telemarkkalenderen.

For påmelding eller spørsmål om arrangementet må du kontakte arrangøren.