Nærtur
© Foto: Hans Inge Hagen

Nærtur - inspirasjonskveld

Seljord bibliotek

Kom i gang med tur, friluftsliv og trening! Gjer det enkelt, men gjer det! Program for temakveld med tips og inspirasjon:
I bilete og ord presenterer Hans Inge Hagen turar i nærområdet som er lett tilgjenegelege og gjennomførbare for dei fleste. Jarle Bjørge Øverland snakkar om basis turutstyr, kva har ein på seg og kva har ein i sekken? Og korleis skal ein oppføre seg i naturen – tryggleik og omsyn? Cecilie og/eller Mette frå Sterke-Nils syner tips til trening etter turen, dvs. utstyrsfri trening; tren der du er med det du har.
Seljord turlag og Seljord Røde kors RØFF er medarrangørar, og vi har fått støtte av Nasjonalbiblioteket i samband med Bokåret 2019.

Kart over Seljord bibliotek

Kontaktinformasjon

Tlf: 35065156
E-post: britt.haugland@seljord.kommune.no

Tlf: 350 65 154
E-post: britt.haugland@seljord.kommune.no