Skilt til galleriet Galleri Nutheim - Vest-Telemark.no

Galleri Nutheim

Galleriet er opent

Det synast naturleg å ha eit lite galleri her, sidan så mange kunstnerar er knytt til staden. Me har omlag 3-4 årlege utstillingar i galleriet. I sommarhalvåret har me dessutan ein sommarutstillar i låven på andre sida av tunet. Ute har me også fleire skulpturar som ein kan nyte på vandring gjennom Nutheimhagen og elles i området.

Utstilling 2019
Kunstner: Knut Flatin
09. juni til 1. oktober 
Kl. 12:00 til 19:00 

Alle datoar

Søndag 9. juni – tysdag 1. oktober:
Alle dagar: 12.00 – 19.00

Kart over Galleriet er opent

Kontaktinformasjon

Tlf: 35 05 21 43
E-post: nutheim@online.no

Heimeside: http://www.nutheim.no/