Restaurert låve med låvebru på Rostaul i Manndal
© Torunn Raftevold Rue
Restaurert låve gavlveggen på Rostaul i Manndal
© Torunn Raftevold Rue

Fagkveld om restaurering av eldre bygningar

Granvin kulturhus, Seljord

VELKOMNE TIL FAGKVELD OM RESTAURERING AV ELDRE BYGNINGAR
på Granvin kulturhus i Seljord tysdag 10.mars 2020 kl 19-21.30
Faglege innlegg ved:
• Kjell Andresen frå Riksantikvaren:
? Korleis kan gamle stoger i Telemark bli gode bustader for framtida (tilbygg, funksjonsforbetring, isolasjon m.v.)
? Reparasjonar og restaurering, prinsipp, handverk, teknikkar, materialkvalitet

• Dag Rorgemoen frå Vest-Telemark museum
? Den viktige bygningsarven - kva tyder den for identiteten, landskapet, attraksjonskrafta og bumiljøet?
? Bygningsvernsatsing i øvre Telemark
• Jørgen Nyrønning frå Norsk kulturminnefond
? Tilskotsordningar, tips & triks, gode eksempel på funksjonell restaurering

FÅ INSPIRASJON, MØT DYKTIGE FAGFOLK OG GJER DEG KJENT MED TILSKOTSORDNINGAR
Inngang kr 100 (billegare på nettet) inkl. kaffi, kaker, frukt.
Bestill billett her www.granvinkulturhus.no (ikkje plassbillett).
Alle er hjarteleg velkomne!

Arrangørar: Utvalt kulturlandskap for Hjartdal og Svartdal, Hjartdal kommune, Seljord kommune, Seljord bibliotek, Granvin kulturhus og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Prisar

Pris: 100,00

Kjøp billettar her

Kontaktinformasjon

Utvalt kulturl.sk.for Hjdal&Svdal mfl
Tlf: 35065980
E-post: post@granvinkulturhus.no
Heimeside: http://www.granvinkulturhus.no

Kart over Granvin kulturhus, Seljord