På grunn av koronaviruset og smittefare vil mange arrangement bli avlyst framover. Dette vil ikkje nødvendigvis gå tydeleg fram i kalenderen på www.vest-telemark.no. Sjekk med arrangør dersom du lurar på om eit arrangement er avlyst eller ikkje.

Avlyst! Ope møte om mobbing blant barn og unge - Vest-Telemark.no

Avlyst! Ope møte om mobbing blant barn og unge

Granvin kulturhus

Velkommen til ope møte for foreldre i barnehage, skule og alle andre interesserte.
Granvin kulturhus, 2.april 2020 kl 18.00 – 20.00  

Mobbing og krenkingar blant barn og unge  Korleis forstår vi mobbing – og kva gjer vi med det? 
 
Tema:
Korleis handtere ufordrande åtferd
Utestenging  
Relasjonsbygging og grensesetting  
Foreldra si rolle som rollemodell og når det gjeld utvikling av sjølvbilde  

Om føredragshalderen Pål Roland:   
Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i temaet Implementering og innovasjon, og har tidlegare publisert bokkapittel om mobbing i tidleg alder. Han har også saman med Ella Cosmovici Idsøe utgit boka «Mobbeatferd i barnehagen». Pål har i fleire år delteke i nasjonale satsingar i arbeidet mot mobbing, og han underviser i masterstudiet i spesialpedagogikk ved UiS. 
 
Gratis inngang  
Det blir pause undervegs med sal av kaffe/te og noko å bite til. 
Arr. Seljord kommune i samarbeid med foreldreutvala ved barnehagane og skulane og Fylkesmannen i Vestfold og Telemar

Kontaktinformasjon

Seljord kommune i samarbeid med foreldra
Tlf: 35065100
E-post: post@seljord.kommune.no
Heimeside: http://www.seljord.kommmune.no

Kart over Granvin kulturhus