Legg inn arrangementet ditt på Vest-Telemark.no

Alle kan sende inn arrangement på Vest-Telemark.no, men dei må godkjennast før dei blir synlege for publikum. Det er normalt kommunane og reiselivsdestinasjonane som godkjenner. Arrangementa blir ein del av Tellus-nettverket, som gjer at dei også kan visast på ulike reiselivssider og destinasjonar i inn- og utland dersom dei blir vurdera som interessante for andre publikum.

Normalt blir alle arrangement av allmenn interesse godkjende på Vest-Telemark.no. Godkjenninga skjer i vanleg arbeidstid, og vi oppmodar folk om å legge ut i god tid, og minimum to arbeidsdagar før arrangementet skal skje. Då vil også fleire besøkande sjå det.