På grunn av koronaviruset og smittefare vil mange arrangement bli avlyst framover. Dette vil ikkje nødvendigvis gå tydeleg fram i kalenderen på www.vest-telemark.no. Sjekk med arrangør dersom du lurar på om eit arrangement er avlyst eller ikkje.

Ungdom spelar bordtennis

Nattkafe på bedehuset i Treungen

Bedehuset i Treungen

Møteplass for ungdom frå 8. klasse til og med vidaregåande skule.

Opningstid: Kl. 20.00-24.00.

Kontaktinformasjon

Nissedal sokneråd

Kart over Bedehuset i Treungen