Kulturprisvinnarar 2013 Kulturkveld i Fleirbrukshuset - Vest-Telemark.no

Kulturkveld i Fleirbrukshuset

Fleirbrukshuset

I år skal det delast ut kulturpris i Nissedal kommune.
Kunngjering av kulturprisvinnar vert på kulturkvelden 26. oktober.

På heimesida ser du kven som har fått prisen før, og retningsliner for tildeling.

Eining for kultur

Kart over Fleirbrukshuset

Kontaktinformasjon

Tlf: 35048494
E-post: postmottak@nissedal.kommune.no

Tlf: 35048415
E-post: anne.aarak@nissedal.kommune.no

Heimeside: http://nissedal.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kultur/kulturpris