Familiegudsteneste - Vest-Telemark.no

Familiegudsteneste

Treungen frikyrkje

Vi skal dele ut 4 årsbok. Fleire born deltek med drama, song og andre innslag.Andakt ved Rut Stokstad Nielsen. Velkommen til fellesskap!

Kontaktinformasjon

Treungen frikyrkje
Tlf: 93468174
E-post: rutpaatur@yahoo.no
Heimeside: http://www.treungenfrikyrkje.no

Kart over Treungen frikyrkje