På grunn av koronaviruset og smittefare vil mange arrangement bli avlyst framover. Dette vil ikkje nødvendigvis gå tydeleg fram i kalenderen på www.vest-telemark.no. Sjekk med arrangør dersom du lurar på om eit arrangement er avlyst eller ikkje.

Din Mobile Optiker - Vest-Telemark.no

Din Mobile Optiker

Nissedal omsorgssenter

Din Mobile Optiker kjem til Nissedal omsorgssenter som regel kvar månad, og han gjev dette tilbodet:

- Innledande samtale
- Utmåling av synsfeil
- Kontroll av samsyn
- Inspeksjon av ytre og indre øye
- Trykkmåling
- Konklusjon
- Synsundersøking
- Hjelp med val av briller
- Tilbodet gjeld for alle innbyggjarar.

Du kan bestille time hjå Tenestekontoret på tlf. 35 04 85 60.

Alle datoar

Tysdag 21. januar: 09.00 – 15.00

Tysdag 11. februar: 09.00 – 15.00

Tysdag 3. mars: 09.00 – 15.00

Tysdag 24. mars: 09.00 – 15.00

Tysdag 21. april: 09.00 – 15.00

Tysdag 12. mai: 09.00 – 15.00

Tysdag 2. juni: 09.00 – 15.00

Tysdag 23. juni: 09.00 – 15.00

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Tlf: 35048560
E-post: tenestekontoret@nissedal.kommune.no
Heimeside: https://www.nissedal.kommune.no/din-mobile-optiker.486317.nn.html

Kart over Nissedal omsorgssenter