Vandretur i Saurvassheia på Kilandsheia 4 timar/ 5 km

Kilandsheia

Køyrer inn på Kilandsheia i Kilegrend. Parkerar mellom Saurvatn og Krokvatn og går opp til dei Grunne Tjønnane. Her er det eit ope og flott terreng. Kanskje går vi opp på Mjølkoppen?
Terreng: Middels til lett.
Naturlos: Ketil O. Kiland. Tlf. 970 78 500.
Fast møteplass er på Bankplassen ( Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild Tlf. 957 91 511 eller e-post gmomrak@gmail.com
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar. Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

Kart over Kilandsheia

Kontaktinformasjon

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no