På toppen av Tjønnefjell

Topptur på Tjønnefjell 1065 moh*

Åslandsheia

 4 timar / 10 km.

Topptur på Tjønnefjell 1065moh* 4 timar/10 km
Køyrer opp vegen til Åslandsgrend til parkering ved enden av vegen. Fylgjer både opp og ned den bratte stigen med ein fin rundtur ved Tjønnekvævtjønna. Toppen er over 1000 m høg så vi er på snaufjellet.
Terreng: Delevis bratt.
Naturlos: Sven Lie 472 67 200

Fast møteplass er på Bankplassen ( Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild Tlf. 957 91 511 eller e-post gmomrak@gmail.com
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar. Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

Kart over Åslandsheia

Kontaktinformasjon

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no