På toppen av Jåmsfjell
© Grethe Lassemo

Topptur på Jåmsfjell 936 moh*

Birtedalen

3 timar / 6 km. Køyrer til Birte i Birtedalen. Fylgjer den merka stigen til toppen. Truleg mørknar det innan vi er nede att.
Terreng: Delvis bratt med lette parti.
Naturlos: Grethe Lassemo.
Tlf. 977 88 988.
Fast møteplass er på Bankplassen ( Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, lommelykt/hovudlykt og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild Tlf. 957 91 511 eller e-post gmomrak@gmail.com
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar. Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

Kart over Birtedalen

Kontaktinformasjon

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no