Masta på toppen av Geitnetten
© Gunhild Momrak
Masta på toppen av Geitnetten
© Gunhild Momrak

Topptur på Geitnetten 776 moh

Fyresdal sentrum

3 timar / 4,5 km.
Køyrer opp Libakkane og parkerar anten ved Kjeldmyra eller på toppen av bilvegen. Fylgjer så den umerka tydelege stigen på framsida opp til toppen. Reknar med at vi lagar eit lite bål på heimturen. Bok å skrive i
Terreng: Jamn stigning til toppen.
Naturlos: Kari Hildur Lie. Tlf. 957 67 975

Fast møteplass er på Bankplassen ( Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, lommelykt/hovudlykt og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar.
Turar merka med * har bok på toppen.

Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild Tlf. 957 91 511 eller e-post gmomrak@gmail.com
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar. Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

Kart over Fyresdal sentrum

Kontaktinformasjon

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no