Spar Gatefrukost - Vest-Telemark.no

Spar Gatefrukost

Folkestadbyen

Spar Fyresdal inviterar til gratus gatefrukost for alle midt i Folkestadbyen frå kl 10-12. Det blir koseleg musikkinnslag i løpet av frukosten.

Kart over Folkestadbyen

Kontaktinformasjon

Tlf: 90092646
E-post: Spar.fyresdal@spar.no

Tlf: 90092646
E-post: Linda.aas@hotmail.no