Hobbygruppe

Betel

Velkommen til hobbygruppe på Betel. For alle som går i 3. klasse og oppover.

Prisar

Gratis inngang

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Fyresdal
Tlf: 99542766
E-post: bthegglid@gmail.com
Heimeside: https://www.fyresdalkyrkja.com/

Kart over Betel