På grunn av koronaviruset og smittefare vil mange arrangement bli avlyst framover. Dette vil ikkje nødvendigvis gå tydeleg fram i kalenderen på www.vest-telemark.no. Sjekk med arrangør dersom du lurar på om eit arrangement er avlyst eller ikkje.

Bergan
© Gunhild Momrak
Foss på veg opp til Øyne
© Gunhild Momrak

Gåtur på Sitjenuten

Fyresdal sentrum

3 timar / 5 km
Går oppover Sitjebakkane og inn forbi den gamle buplassen Øyne. Herifrå og opp til Bergan er det bratt.Fylgjer fin trase til toppen av Sitjefjell. Her er utsikten flott utover sentrum. Ned slepa til Løyland.
Terreng: Nokså bratt opp.
Naturlos: Sigmund Nærum.Tlf. 906 17 033

Fast møteplass er på Bankplassen ( Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Atterhald om endringar i oppsette turar. Turar merka med * har bok på toppen.
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild Tlf. 957 91 511 eller e-post gmomrak@gmail.com

Kontaktinformasjon

Fyresdal Turlag
Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no

Kart over Fyresdal sentrum