Dugnad rydding av Øynevegen

Fyresdal sentrum

3 timar / 2 km. Fylgjer stigen frå Sitjebakkane, over Øyne og tilbake til Libakkane.Tak med reidskap til å rydde rønningar langs vegen.
Naturlos/ kontaktperson: Kari Hildur Lie. Tlf. 957 67 975.
Fast møteplass er på Bankplassen ( Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, lommelykt/hovudlykt og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild Tlf. 957 91 511 eller e-post gmomrak@gmail.com
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar. Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

Kart over Fyresdal sentrum

Kontaktinformasjon

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no