Bronberga og Jyddhomsfjell - Vest-Telemark.no

Bronberga og Jyddhomsfjell

Kilegrend

3 timar / 6 km.

Parkerar ved Ångås i Kilegrend. Går bratt opp desse flotte svaberga med flott utsikt heile vegen oppover, vidare går vi heilt fram på Jyddhomsfjell 670 moh. Vi går tilbake litt lengre nord også her på svaberg med krokete furu. Tilbake til same plassen.
Terreng: Bratt opp svaberga.
Naturlos: Helge Kiland. Tlf. 916 32 615.

Fast møteplass er på Bankplassen (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat, og god turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen. 
Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild Tlf. 957 91 511 eller e-post gmomrak@gmail.com
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar. Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

Kart over Kilegrend

Kontaktinformasjon

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no

Tlf: 95854208
E-post: rmberge@online.no