Viser og dikt frå Vest-Telemark.no

Viser og dikt

Katharinas kafé

3864 Rauland

Tysdag 10. april er Viser og dikt på Sondov, denne gongen med Arnulf Øverland som kveldens lyrikar. Han er ein av våre ruvande diktarar, som med sitt intense engasjement sette spor etter seg i det politiske livet i mellom- og etterkrigstida. Diktet ”Du må ikke sove” er like aktuelt i dag.

Førre gongen var det eit storhende. Nina og Oddmund Skeie hadde kjøpt inn eit el-piano til huset, serleg med tanke på Viser og dikt. Det takkar vi så mykje for. Nå har vi reine orkesteret, Eystein Matheussen og Bjønn Fauske Lysdahl med gitarer og no Anna Lysdahl på piano. Denne kvelden blei ein betre kjend med lyrikaren Elling Solheim frå Ringerike. Tom Nilsen skildra livet hans frå den sterke skogsarbeidaren til den avkrefta pasienten, alltid med same kjensle for og glede ved natur, skogen, kjærleiken, og over det heile - alltid stå opp for dei svake i samfunnet. Som så ofte var Målfrid med og las, og saman lage dei eit fint program. Ekstra gjævt var det at Per Åsmund Omholt blei med denne kvelden. Han er frå same trakter som Solheim, og for nokre år attende, til ei bygdetilstelling, hadde han laga fleire tonar til Solheims lyrikk. Desse fekk me høyre fleire av, gjennom gitar og song, vare fine tonar som kler Solheims sine smålåtne dikt. Eystein Matheussen hadde også laga ein vakker tone, og Hilda Tjønn las eit av Solheims dikt om skog. Det blei ein av dei store kveldane med viser og dikt. Etter kaffipausa var det rom for allsong, Ole Endresen og Åshild spela og song, Torfinn Hylland muntra opp med glade viser, og likeeins Bjønn Fauske Lysdahl.

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.