Viser og dikt frå Vest-Telemark.no

Viser og dikt

Raulandshuset, kapellet

3864 Rauland

Førre gongen var det Arnljot Eggen som var kveldens diktar. Noko ukjent for dei fleste, mMen i si tid sers politisk engasjert på ytterste venstre fløy, maoist i ein familie som hadde hatt sterke nazistiske sympatier. Tom Nilsen fortalte om diktaren på ein opplysande og morosam måte, ved hjelp av Målfrid som las dikt. Andre las også dikt av Eggen. Det mest kjende og sentrale er kanskje ”Lagnad sa dei”, der han går i rette med vår likesæle for andres naud.

Første nysnø hadde lagt denne kvelden, likevel kom det ca 20 personar og me song vårsongar på trass. Sjølv om vinteren abolutt er ei fin årstid! Men fyrst ville Eystein at me skulle synge Raulandssongen til minne om Øystein Kostveit. Han ivra for at den burde alle kunne.
Denne gongen hadde me piano i romet og dermed dukka det fram ein god pianist, Anna Lysdahl. Bjønn song eigne sermerkte viser med lokal tilknyting, og Eystein hadde bl.a. laga ein fin tone til dikt av Stein Versto: Den blå timen.

Tysdag den 14. november er det Vesla Landsverk og Kittil Lindhjem som har laga eit program dei kallar ”Heimesmidd”, med viser, dikt, musikk og forteljing. Tak gjerne med deg ei vise eller eit dikt, og alle er vel møtt.

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.