Maskinstrikking, kom i gang med "Designa Knit" frå Vest-Telemark.no

Maskinstrikking, kom i gang med "Designa Knit"

Raulandsakademiet as

Akademiet 2, Rauland

3864 Rauland

Lag dine eigne strikkplagg! Med dataprogrammet "Designa Knit" er det lett å lage ymse modellar og størrelsar. Her er kurset for deg som har kjøpt programmet, men aldri kome heilt i gang med å bruke det. Du må ha god basiskunnskap på strikkemaskin for å bli med på kurset. Ta med eigen strikkemaskin og datamaskin med program, bruksanvisningar, kablar og det som høyrer til.
Dataprogrammet må vera oppdatert til Dk8. Oppgradering kan du bestille hos Maria eller hos næraste forhandlar. Ta gjerne med garn dersom du har noko spesielt du ynskjer å starte på.


Pris:Kurs kr 3800,- Opphald og mat i 3 døger kr 2940,-
Påmeldingsfrist 24.august.

Meir info og påmelding:
http://www.visitrauland.com/Aktoer/Raulandsakademiet/Kurskatalog/Maskinstrikking-kom-i-gang-med-Designa-Knit

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.