Litteraturdagane i Vinje frå Vest-Telemark.no

Litteraturdagane i Vinje

Vinjar

E134 130, Vinje

3890 Vinje

Vinjar
kl. 12.00 Registrering og mat
kl. 12.30 Opning ved ordførar Jon Rikard Kleven
kl. 12.45 Maria Parr i opplesning og samtale med
Ingrid Storholmen
kl. 13.45 Song og spel / Odd Nordstoga
kl. 14.00 Kim Leine i opplesning og samtale med
Peter Fjågesund
kl. 14.00 Graut og grautpinne
Programleiar: Aud Groven

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.