Haustkurs: Sliping av kniver og anna verktøy med Per Sandvik frå Vest-Telemark.no

Haustkurs: Sliping av kniver og anna verktøy med Per Sandvik

Raulandsakademiet as

Akademiet 2, Rauland

3864 Rauland

Godt verktøy er halve arbeidet! Minst! Opplev å få ein sløv kniv kvass! Du lærer å slipe på ein enkel måte. Du gjer det sjølv og lærer små triks slik at du kan arbeide på eiga hand etter kurset.
Du lærer å slipe dreiejern, knivar, sakser, tappjern, treskjerarjern, ljåar, økser m.m.
Alle må ta med mange ting å slipe opp.

Pris: Kurs kr 3800,- Opphald og mat i 3 døger kr 2940,-
Påmeldingsfrist 21. September.

Meir informasjon og påmelding:
http://www.visitrauland.com/Aktoer/Raulandsakademiet/Kurskatalog/Sliping-av-knivar-og-anna-verktoey

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.