Foredrag om Henrik Ibsen frå Vest-Telemark.no

Foredrag om Henrik Ibsen

Vinjehuset

Raulandvegen 60

3890 Åmot

I samarbeid med Telemark Museum blir det nå laga eit lite «foredrag» på maks 15 minuttar der nyare Ibsen-forskning blir presentert av ein av museet sine formidlarar. Nivået på «foredraget» er for folk flest. Dette er før Teater Ibsen si oppsetting av Hedda Gabler same kveld kl.1900.

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.