"Vi over 60" frå Vest-Telemark.no

"Vi over 60"

Skafsåheii Fjellkyrkje

3880 Dalen

Det årlege treffet i Skafsåheii Fjellkyrkje for dei som har passert 60 er i år lagt til onsdag den 13. september kl. 1200.
Vi får besøk av Sputnik og kona Vivian. Sputnik vil synge og spele, medan Vivian vil fortelje om den barneheimen i Thailand ho er med på å støtte.
Det vert elles allsong, andakt og underhaldning.
Arr: Mo og Byrte pensjonistlag, Dalen pensjonistlag og Fjellkyrkjelaget.
Lapskaus, kaffi og kaker frå Café Hallbjønn til kr. 125,- pr. pers.
Påmelding grunna stor pågang innan 1. september til Olav Haugo, tlf. 41191974

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.