Samtalegruppe for pårørande av rusavhengige frå Vest-Telemark.no

Samtalegruppe for pårørande av rusavhengige

PSYKISK HELSE OG RUS I TOKKE KOMMUNE
INVITERAR TIL SAMTALEGRUPPE FOR PÅRØRANDE AV RUSAVHENGIGE

TID OG STAD: TORSDAG 7.SEPTEMBER 2017 KL 1900, PSYKISK HELSE saman med Eilev Erikstein og Mona Haugen

HER VIL EIN HA MOGLEGHEIT TIL Å SNAKKE MED ANDRE MED LIKNANDE ERFARINGAR, DELE VANSKELEGE OG GODE OPPLEVINGAR, FÅ HJELP OG RÅD, GODE LYERAR

«Vegen vert til litt medan me går…..»

Ta kontakt med Mona Haugen, tlf 97058054 om du har spørsmål.

Tilbodet er gratis.

Vel møtt!

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.