Plantefarging av garn frå Vest-Telemark.no

Plantefarging av garn

Vest-Telemark Museum

3891 Høydalsmo

Åse Marit Kleiv Dale syner plantefarging på husmannsplassen.

Plantefarging er den eldste kjente fargeteknikken for farging av tekstilar. Fargestoff kan utvinnast frå mange ulike planter, sopp, skjoldlus og snegler m.m. Fargestoffet finn ein i forskjellige deler av planta, i blad, blomst, bark eller rot. Plantefargestoffa er stort sett vannløyselege, med unntak av indigo og vaid. Ofte bør ein beise garnet med t.d. alun eller eit ana beisemiddel for at fargen skal feste seg betre til garnet. Plantefargar brukast til farging av naturfiber som ull, silke og lin. Då dei syntetiske fargestoffa kom i siste halvdel av 1800-talet, blei bruken av plantefargane sterkt redusert.

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.