Lårdal Uldspinneri frå Vest-Telemark.no

Lårdal Uldspinneri

Vest-Telemark Museum

Museumsvegen 9

3891 Høydalsmo

Opning av utstilling i Eidsborg 29.april kl 13:00 - 30.sept. kl 17:00
Det blei fleire kraftverk i Lårdal tidleg på 1900-talet – for det var her mykje av industrialiseringa i Vest-Telemark gjekk føre seg. Fleire enn 20 bedrifter blei etablert, og den største av dei var «Laurdal Uldspinderi» (i drift frå 1891 til 1975). Med opp til 50 arbeidsplassar på det meste har spinneriet prega Lårdal sterkt. Det vil bli ei større permanent utstilling om dette industrieventyret frå 2019, men alt no stiller museet ut to store vevstolar som kvar for seg fortel om tekstilindustrien sin framvekst: ein Jacquardvev (styrt med holkort) frå den tidlegaste perioden, og ein stor maskindrive flatvevstol frå 1940-talet.

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.