Konsert med Bygdelagskoret Blåne frå Vest-Telemark.no

Konsert med Bygdelagskoret Blåne

Vest-Telemark Museum

Museumsvegen 9

3891 Høydalsmo

Bygdelagskoret Blåne er eit blandakor frå Oslo som kjem til Vest-Telemark Museum og held konsert 10.juni. Songane er i hovudsak norske folkesongar, dei fleste på nynorsk eller dialekt. Koret har i mange år lagt sterk vekt på norske folketonar, og arbeider mykje med å vidareutvikla folketoneklangen i koret.
Les meir om koret her: http://bygdelagskoret.org/ eller facebook: https://www.facebook.com/bygdelagskoret.blaane/

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.