Homme kraftverk frå Vest-Telemark.no

Homme kraftverk

Vest-Telemark Museum

Museumsvegen 9

3891 Høydalsmo

Utstillingsopning Eidsborg 29.april kl 13:00 - 30.sep. kl 17:00
Olaf Olavsson Rogndal (1853-1932) var ein gåverik mann frå Eidsborg som flytte til Lårdal i 1888, der han etablerte seg som sjølvlært lækjar, apotekar, oppfinnar og entreprenør. I åra frå 1890 blei han den første i Vest-Telemark som bygde seg eit vasskraftverk, berre 230 m frå garden Homme. Han hadde lite pengar, måtte kjøpe brukte delar og sleit med mange utfordringar, men gav seg ikkje. Bortsett frå ein flaumskade i 1912 var Homme kraftverk i drift til 1970! I utstillinga kan du sjå delar av dette pionerprosjektet, som ein forsmak til kraftutbygginga som kom over 50 år seinare.

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.