Din reiselivsbedrift driver med forskning og utvikling! frå Vest-Telemark.no

Din reiselivsbedrift driver med forskning og utvikling!

Vest-Telemark Museum

Museumsvegen 9, Høydalsmo

3891 Høydalsmo

Har du noen gang tenkt på at når bedriften din utvikler noe nytt, så driver dere med utvikling?
Eller at når dere lærer noe nytt om deres fagfelt, eller marked, så kan det være noe som har forskningsverdi for andre?

Vi kan helpe dere til å finne forsknings og utviklingsbaserte støtteordninger som kan hjelpe dere på veien.
Vi er spesielt ute etter bedrifter innenfor reiseliv, kultur og underholdning.

Kom på informasjonsmøte ved Vest-Telemark Museum i Eidsborg.

På oppdrag fra Telemark Fylkeskommune skal Telemark Næringshage AS fremover jobbe med å koble bedrifter og forskere, og informere om muligheter i det offentlige virkemiddelapparatet.

Vi bereder grunnen for at bedrifter lettere skal kunne søke om prosjektmidler.

Prosjektet er en videreføring av Forskningsrådets VRI-prosjekt (Virkemidler for regional FoU og innovasjon).

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.