Årsmøte i Spelemannslaget Sullarguten frå Vest-Telemark.no

Årsmøte i Spelemannslaget Sullarguten

Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Dalen

Skafsåvegen 38/45, Dalen

3880 Dalen

Årsmøtet blir halde i kantina.
Velkomen til gamle og nye medlemer!

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.