Legg til arrangement frå Facebook

Grunna ein del omleggingar hos Facebook den siste tida, får vi dessverre ikkje registrert arrangement direkte frå Facebook. Vi jobbar med å få denne funksjonen i gang att. Inntil vidare må vi be om at ein nyttar ei av dei andre framgangsmåtane nedanfor.

Legg til arrangement via TA

Dersom du ikkje ynskjer å bruke Facebook, kan du registrere arrangementet direkte i TA sitt kalendersystem.

Klikk på «Legg til arrangement» og opprett konto for å legge til arrangement.

Andre alternativ

Endå eit alternativ er å bruke systemet Bagera.no for å automatisk hente alle offisielle arrangement du skal på eller er interessert i. Du koplar då Facebook-brukaren din mot Bagera, og den vil automatisk plukke opp arrangement du står som interessert i.

Gå inn på dine arrangement (klikk på personikonet på linja øvst) og klikk knappen "Hent fra Facebook". Du kan når som helst kople profilen din frå Bagera, ved å klikke på tannhjula oppe i høgre hjørne, og velje å kople frå.