Legg til arrangement frå Facebook

Du kan anten legge til eit enkelt arrangement, eller alle framtidige arrangement frå ei side.

Vi sender ein e-post som du må klikke på før arrangementet blir synleg. Seinare kan du også nytte adressa til å endre eller fjerne arrangementet.

Trinn 1 / 2

Legg til arrangement via TA

Dersom du ikkje ynskjer å bruke Facebook, kan du registrere arrangementet direkte i TA sitt kalendersystem.

Gå til http://ta.no/kalender/

Klikk på «Legg til arrangement» og opprett konto for å legge til arrangement. Desse arrangementa blir synlege i Bagera på same måte som når det hentast frå Facebook.

Andre alternativ

Endå eit alternativ er å bruke systemet Bagera.no for å automatisk hente alle offisielle arrangement du skal på eller er interessert i. Du koplar då Facebook-brukaren din mot Bagera, og den vil automatisk plukke opp arrangement du står som interessert i.

Gå til http://bagera.no/

Gå inn på dine arrangement (trykk på personikonet på linja øvst) og klikk knappen "Hent fra Facebook". Du kan når som helst kople profilen din frå Bagera, ved å klikke på tannhjula oppe i høgre hjørne, og velje å kople frå.