Legg til arrangement frå Facebook

Grunna ein del omleggingar hos Facebook den siste tida, får vi dessverre ikkje registrert arrangement direkte frå Facebook. Vi jobbar med å få denne funksjonen i gang att. Inntil vidare må vi be om at ein nyttar ei av dei andre framgangsmåtane nedanfor.

Legg til arrangement via TA

Dersom du ikkje ynskjer å bruke Facebook, kan du registrere arrangementet direkte i TA sitt kalendersystem.

Gå til http://ta.no/kalender/

Klikk på «Legg til arrangement» og opprett konto for å legge til arrangement.

Andre alternativ

Endå eit alternativ er å bruke systemet Bagera.no for å automatisk hente alle offisielle arrangement du skal på eller er interessert i. Du koplar då Facebook-brukaren din mot Bagera, og den vil automatisk plukke opp arrangement du står som interessert i.

Gå til http://bagera.no/

Gå inn på dine arrangement (klikk på personikonet på linja øvst) og klikk knappen "Hent fra Facebook". Du kan når som helst kople profilen din frå Bagera, ved å klikke på tannhjula oppe i høgre hjørne, og velje å kople frå.