Velkomen! til fleirkulturell familiekveld frå Vest-Telemark.no

Velkomen! til fleirkulturell familiekveld

Nissedal

Stad og tid: Fleirbrukshuset frå kl. 18-20

Program:
*Konsert ved Kirsti Pedersen Haugen
*Smaksprøver av mat frå mange land
*Aktivitet i gymsalen for dei yngste

Velkomen til ein hyggekveld for liten og stor.
Helsing
Frivilligsentralen, Flyktningtenesta, Vaksenopplæringa, Eining for kultur

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.