Maria og Josefs ventetid. frå Vest-Telemark.no

Maria og Josefs ventetid.

Treungen frikyrkje

3855 Treungen

Eit jolespel i tekst og tonar, med spesielle lys- og lydeffektar.
Gratis entrè. Kollekt ved utgangen.

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.