Lollipopkonsert frå Vest-Telemark.no

Lollipopkonsert

Treungen frikyrkje

3855 Treungen

Konsert med barnekoret, Lollipop.
Sal av vaflar. Utlodding

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.