Kurs for friviljuge - Bli aktivitetsven i Nissedal frå Vest-Telemark.no

Kurs for friviljuge - Bli aktivitetsven i Nissedal

Nissedal kommune

Treungvegen 398

3855 Treungen

Onsdag 6. og 13. mars 2018, kl. 18-21.
Kurset er gratis.

Tema:
- Rolla som friviljug
- Om demens
- Info. om Nasjonalforeninga for folkehelse og Røde Kors
- Kommunikasjon med personar med demens
- Etikk og haldningar

Servering av mat og drikke

Stad: Nissedal omsorgssenter, kantina i underetg.

Påmelding til:
- Nasjonalforeninga, Ellen Irene Grimstvedt - mob. 976 87 200
- Røde Kors, Bjørg Johansen - mob. 932 93 230
- Nissedal kommune, Astrid Eidem Nordal - tlf. 35 04 84 65

Arr,: Nasjonalforeninga for folkehelse, Røde Kors og Nissedal kommune. Arbeidsgruppa for samarbeidsavtale " Aktivitetsven Nissedal kommune" Marcela, Tone, Bjørg, Ellen Irene og Astrid.

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.