Konfirmasjonsgudsteneste

Treungen frikyrkje

3855 Treungen

Lovssangsgruppa.
Konfirmant: Sverre Kornmo Enger

Henta frå Amedia. Gå til arrangementssida.