Drop-in etablerarkontor i Treungen frå Vest-Telemark.no

Drop-in etablerarkontor i Treungen

Nissedal

Har du lyst til å starte eigen bedrift? Eller kanskje du har ein idè du vil lufte? Hjå etablerarkontoret kan du få gratis veiledning.

I Telemark har alle kommunane ei førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. I Vest-Telemark er det Telemark Næringshage som leverer denne tenesta.

Finn meir informasjon om tenesta: http://www.etablererkontoret.no/om-oss/vest-telemark

Du finn oss på kommunehuset i Treungen.

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.