Legg til arrangement frå Facebook

Grunna ein del omleggingar hos Facebook den siste tida, får vi dessverre ikkje registrert arrangement direkte frå Facebook. Vi jobbar med å få denne funksjonen i gang att. Inntil vidare må vi be om at ein nyttar ei av dei andre framgangsmåtane nedanfor.

For å sikre at berre arrangement som er relevante for næringsdrivande kjem ut, vil innsendte arrangement og sider bli gjennomgått manuelt før dei blir synlege for publikum.