BASAR på Sundvang 5. nov. 2017 frå Vest-Telemark.no

BASAR på Sundvang 5. nov. 2017

Kulturhuset Sundvang

Dalanvegen 6, Kviteseid

3850 Kviteseid

VELKOMEN til Kviteseid Sanitetslag sin årlege
BASAR sundag 5. nov. 2017!

Loddsal og åresal.
Mange flotte gevinstar som alltid.
Gratis saft, kaffe, nydelege kaker og deilige nysteikte vaflar!
Underhaldning ved Kviteseid hornmusikk.
Husk å ta med kontantar!

Arr. Kviteseid Sanitetsforening

Henta frå Facebook. Gå til arrangementssida.