HEIM > Aktør > Vest-Telemarkrådet


Felles utfordring - felles løysing

Vest-Telemarkrådet
Telefon: 415 52 775

Kviteseidgata 18
3850 KVITESEID

E-post Sekretariat

kghSPAMFILTER@vest-telemark.no <kghSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)


Vi har ny nettside - sjå www.vt-radet.no!

SAMARBEID OVER KOMMUNEGRENSENE

Vest-Telemarkrådet er regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet løyser felles spørsmål for dei deltakande kommunane, og står som koordinator for ei rekkje samarbeidstiltak i regionen. Vest-Telemarkrådet har ei viktig rolle innan kontakt og samarbeid med stat, fylkeskommune, regionråd og andre organisasjonar.

Gjennom samarbeid ynskjer me å finne dei beste løysingane på felles utfordringar.

Aktuelt

12 mai 2016

Møtet 24. mai er lagt opp som møte mellom Telemarksbenken og Vest-Telemarkrådet, og vil finne stad i Stortingets lokaler kl 14.00.

13 april 2016

I tråd med vedtektene blir det no kalla inn til møte i Vest-Telemarktinget på Dalen Hotell, Dalen. Møtet startar med lunsj kl 11.00 og formell møtestart er sett til kl 12.00.

9 mars 2016

Vest-Telemarkrådet møtest denne gongen på Haukeli Hotell. Det ligg mellom anna føre forslag til årsmelding og årsrekneskap 2015, samt forslag til møtestad og sakliste for møtet i Tinget 26. april.

16 feb 2016

I møte i Arbeidsutvalet 26. januar kom det opp forslag om at Vest-Telemarkrådet vekslar møtestad med tanke på informasjon og aktuelle befaringar i kommunane. Etter avtale har vi derfor lagt dette rådsmøtet til Nissedal, nærare bestemt  kommunestyresalen i Treungen.

16 nov 2015

Velkommen til møte i Vest-Telemarktinget! Vi skal informere nærare om Vest-Telemarkrådet og bli orientert om Haukelivegen, status innafor samhandlingsreformen og forprosjektet i samband med kommunereformen.

17 aug 2015

Velkommen til møte på Morgedal Hotell! Denne gongen skal fire sakar bli drøfta.

18 mai 2015

Denne gongen blir deltakarane invitert til rådsmøte i Oslo. Fire sakar skal bli drøfta nærare med våre stortingsrepresentantar.

20 april 2015

Møtet finn stad i Fyresdal Næringshage, der dagleg leiar Halfdan Haugan vil orientere nærare om næringshagen og vise rundt i dei nye lokala.

20 april 2015

Etter avtale blir det kalla inn til ekstra rådsmøte på Morgedal Hotell fredag 24. april.

10 mars 2015

Denne gongen blir deltakarane invitert til rådsmøte på Kvitsund Gymnas. Me vil få omvisning og nærare orientering om skulen, før me går i gang med dagens agenda.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.